باغ ملک

باغ ملک نماد جاهای خوش آب و هوا و دارای ویژگی گردشگری است .

فرش شاهکار صفویه

با ابعاد ۳*۴

۷۰۰ شانه با تراکم ۲۵۵۰

بافته شده با بهترین مواد